___________________________________________

psykiatrisk Klinik for Børn og Unge


Torben Carlsen (cvr.nr. 33997639)

speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri 

aftale med sygesikringen (ydernr. 207020)

specialiseret psykoterapeut

godkendt supervisor

ledercoach

___________________________________________

____________________________________________

opdateret 3. april 2020

cv    | tilbage | detaljeret cv |

___________________________________Jeg er læge fra Købebehavns Universitet (1988). Efter turnus har jeg målrettet arbejdet med psykoterapi, psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri (speciallæge 1998). Jeg har været overlæge siden 2000 og fra 2006 til 2012 ansat som ledende overlæge ved Børne- og ungdompsykiatrisk afdeling i Aalborg. Som leder har jeg haft særligt fokus på samarbejde, uddannelse og forskning. Afdelingen i Aalborg har gennemgået en betydelig udvikling. Samarbejdet med kommunerne er etableret i en form hvor sammenhæng i patientforløb er vægtlagt. Jeg har understøttet og deltaget ved uddannelse af speciallæger og specialpsykologer. Jeg har været med til etablering af en forskningsenhed med en international anerkendt Professor. Jeg har coached flere overlæger i deres lederuddannelse. Jeg har erfaring med målrettet forberedelse og afholdelse af akkreditering (DDKM). Jeg har været aktiv i Børne- og ungdomspsykiatrisk Selskab BUP-DK med fornyelse af speciallægeuddannelsen. Jeg er psykoterapeutisk uddannet frem til supervisorniveau (lærer) indenfor Kognitiv Adfærds Terapi (KAT). Klinisk har jeg en bred uddannelse og en særlig interesse og erfaring med det der kaldes neuropsykiatri (ADHD, autisme, OCD og Tourette). Jeg har valgt at nedsætte mig i praksis for at koncentrere mig om klinikken (patienter og familier), konsultative funktioner og psykoterapeutisk uddannelse (KAT).